„Łatwiej jest zniszczyc, czy wypaczyc talent dziecka,
niż doprowadzic do jego rozkwitu”

                                                                H. Gardner

Program wychowania przedszkolnego
"Ku dziecku"

W naszym przedszkolu korzystamy z programu edukacji przedszkolnej "Ku dziecku", który został nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.


Program ma na celu przygotowac dzieci do edukacji szkolnej, kładziemy szczególny nacisk na rozwój naszych podopiecznych: społeczny, fizyczny, intelektualny oraz twórczy.

Zajęcia w ramach czesnego obejmują:

1. Realizację podstawy programowej (MEN) w następujących obszarach

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu siebie i swojego otoczenia
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie przez sztukę, dziecko widzem i aktorem, muzyka śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Pomaganie w rozumieniu zjawisk atmosferycznych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

2. Zajęcia psychologiczno integracyjne.
Grupowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych rozwijające procesy poznawczo-motywacyjne (np. pamięć, spostrzeganie, koncentrację, myślenie, motywację do działań twórczych i realizacji zadań), emocjonalno-społeczne, kształtujące osobowość i rozwijające właściwe wzorce zachowań, rozwijające dojrzałość szkolną i umiejętności współdziałania w grupie. W zajęciach wykorzystywane są metody pracy terapeutycznej m.in. w oparciu o:


 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metodę Knillów
 • Metodę Integracji Sensorycznej
 • Metodę Pedagogiki Zabawy
 • Treningi Relaksacyjnej oraz inne techniki pracy terapeutycznej


3. Grupowe zajęcia logopedyczne.
Ćwiczenia grupowe zapobiegające powstawaniu wad i zaburzeń mowy. W zajęciach wykorzystywane są różnorodne i nowatorskie techniki pracy logopedycznej – cwiczenia fonacyjno-oddechowe, dykcyjno-artykulacyjne, rozwijanie mowy czynnej i biernej i.t.d.

4. Angielski dla najmłodszych metodą KRAINA BAŚNI

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu po 30 minut
 • Małe grupy, przyjazna atmosfera, świetna zabawa, zero nudy, wysoka skuteczność nauczania, lekcje pokazowe dla rodziców 

 

 

Krótko o szkole "Lingo Club"

"W naszej szkole łączymy naukę z zabawą. Dzieci nie tyle uczą się, co przyswajają język obcy w trakcie licznych gier i zabaw, inscenizacji proponowanych przez lektora, śpiewania piosenek i słuchania bajek. W Lingo Club  zapewniamy przyjazną atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy. Nasi lektorzy posiadają nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale również predyspozycje, chęć i zapał do pracy z dziećmi. Na zajęciach angażujemy wszystkie zmysły i różnorakie inteligencje (np. muzyczną, ruchową, przestrzenną), tak aby każdemu dziecku przekazać materiał w najlepszy dla niego sposób. Nie stawiamy na sztuczną naukę pojedynczych słówek - od pierwszych zajęć naszym celem jest wprowadzanie Twojego dziecka w świat komunikacji w języku angielskim, tak aby w przyszłości bez problemu posługiwał się żywym językiem mówionym."
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę szkoły Lingo Club

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje o stosowanej metodzie nauki języka. Wyborze metody i szkoły poświęciliśmy dużo czasu ponieważ wiemy jak trudno jest zachęcić dziecko w wieku przedszkolnym do nauki a z drugiej strony jak łatwo je zrazić. Mamy nadzieje, że "Kraina Baśni" przypadnie Państwu i Państwa Pociechom do gustu.
 

 

Krótko o metodzie  „KRAINA BAŚNI” 

Program Krainy Baśni składa się z adaptacji 20 bajek - kolejnych etapów zaawansowania. Każda bajka wprowadza w świat dziecka nie tylko słownictwo typowe dla niej, ale także ogólne, niezbędne podstawy nauki języka angielskiego - począwszy od kolorów, liczb, części ciała, nazw owoców, warzyw oraz zwierząt, po nastroje dzieci, słownictwo związane z rodziną, domem, czynnościami codziennymi, ubiorem, posiłkami, zabawkami, itd. Każde słówko wprowadzane jest w sposób trójelementowy (za pomocą dźwięku, obrazu oraz gestu) i jest wykorzystane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych, które są nieodłącznymi częściami programu. Poza tym bajka wprowadza umiejętnie dziecko w tajniki gramatyki - ucząc powoli i skutecznie poprawności językowej.
Program wykorzystuje technikę spiralną w nauczaniu - wszystkie nowo wprowadzone elementy są powtarzane w następnych częściach dopóki nie zostaną w pamięci trwałej dziecka.

Przydatne linki:
Więcej informacji o metodzie na www.krainabasni.pl
Dlaczego warto zacząć wcześnie?  dlaczego_uczyć?
10 powodów, żeby ...

Profesjonalizm połączony z przyjazną atmosferą - to cechy charakterystyczne sposobu podejścia do nauczania, stosowane przez pedagogów Autorskiej Szkoły MuzycznejALL THAT MUSIC” .

Szkoła kształci w zakresie nauki gry na instrumentach (pianino, keyboard, gitara, klarnet, flet, skrzypce) oraz nauki śpiewu. Realizowany jest również program muzyczno-ruchowy dla najmłodszych.

Spotkania z muzyką mogą stać się świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, lub też stanowić formę przygotowania się do egzaminów w Państwowych Szkołach Muzycznych.

Zapraszamy przez cały rok na zajęcia indywidualne lub grupowe zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.

6. Imprezy okolicznościowe
 

 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Jasełka,
 • Balik karnawałowy,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Organizacja Święta Wiosny,
 • Wystawa prac plastycznych,
 • Wycieczki, festyny rodzinne,
 • Pożegnanie starszaków
 • inne

7. W przygotowaniu ...

... szklarnia dla maluchów, gdzie dzieci będą miały możliwość sadzenia i opiekowania się roślinkami.

Zajęcia dodatkowe płatne obejmują:
 

 • Indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
 • Zorganizowane wycieczki
 • Zajęcia weekendowe Wszystkie dodatkowe zajęcia odpłatne są do ustalenia z rodzicami według ich sugestii (religia, taniec, sztuki walki, tenis, basen, jazda konna itp.) zgodnie z propozycjami i życzeniami rodziców.